Casa > Notícies > Contingut

Definició bàsica de granit

May 15, 2017

El granit és una erupció volcànica de renta sota la pressió de l'estat de fusió a la superfície de l'escorça, magma no polvoritza terra, i es va refredar lentament sota el sòl format després de la solidificació, una profunda roques ígnies àcides, que pertany a roques magmàtiques (roques ígnies). El granit es compon principalment de quars, feldspat i mica. El contingut de feldspat és 40% -60%, el contingut de quars és 20% -40%, el seu color depèn del tipus i la quantitat del constituent. La roca és dura i densa.